Medicinske spildevandsløsninger

På grund af dets industrikarakteristika er håndtering og kontrol af konventionelle forurenende stoffer til vandkvalitet en smule anderledes end konventionelle forureningskilder til medicinsk spildevand.Ud over konventionel COD, ammoniak-nitrogen, totalt fosfor og total-nitrogen skal spildevandet desinficeres i betragtning af tilstedeværelsen af ​​mikroorganismer og andre vira.Undgå at strømme ind i kloakledningsnettet, hvilket forårsager fækal spredning.Samtidig kræver behandlingen af ​​slam også en stor mængde desinfektionsbehandling, før det kan udledes, hvilket forhindrer mikroorganismer, bakterier og andre vira i at trænge ind i miljøet.

Hubei Cancer Hospital integrerer forebyggelse, medicinsk behandling, rehabilitering, cayenne og undervisning direkte under Hubei Provincial Health Commission.Siden epidemiens udbrud har onlineovervågningssystemet for medicinsk spildevand leveret af BOQU leveret online spildevandsovervågning på dette hospital.De vigtigste overvågningsindikatorer er COD, ammoniaknitrogen, pH, restklor og flow.

Model nr Analysator
CODG-3000 Online COD Analyzer
NHNG-3010 Online Ammoniak Nitrogen Analyzer
pHG-2091X Online pH-analysator
CL-2059A Online restkloranalysator
BQ-ULF-100W Vægmonteret ultralyds flowmåler
Medicinske spildevandsløsninger
HUBEI Cancer Hospital
Hospitalsvandbehandling
Medicinsk spildevand online monitor